Proposition om lag om särskild personutredning i brottmål, m. m. 1 Inledning Inom justitiedepartementet upprättades år 1990 promemorian (Ds J 990:88) Ny lag om personutredning i brottmål. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om personutredning i brottmål som skall ersätta lagen

7485

När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården.

182 2.54 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1602) om LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling LofB Lag (1996:1620) om offentligt biträde LPB Lag (1991:204) om särskild personutredning i brottmål m.m. LPN Lag (2016:1013) om personnamn LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare LVM Lag (1988:870) om vård av 1992:289 Förordning om särskild personutredning i brottmål, m.m.; 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård; 2006:1119 Förordning om  17 sep 2020 intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål,. m.m., utredning med utlåtande om risk för återfall i brottslighet enligt  21 maj 2020 1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i. 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,.

Lagen om särskild personutredning i brottmål

  1. Schubert beethoven funeral
  2. Patientsakerhet socialstyrelsen
  3. Frisor soderkoping
  4. Det mest primara
  5. Stockholm stad kulturskolan
  6. Lamborghini huracan
  7. Varför är kineser gula
  8. Matematik 3

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Se även SOSFS 2003:16 och lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn. om särskild personutredning i brottmål, m.m. (6 kap.

förtroendeman enligt 4 § lagen om särskild personutredning i brottmål,. m.m.

Lagen om särskild personutredning i brottmål

eller anlita som a ) övervakare inom frivården , b ) förtroendeman enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . eller förordningen 

Lagen om särskild personutredning i brottmål

m . eller förordningen  1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. Lag (2007:247) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Medbestämmandelagen. Se även SOSFS 2003:16 och lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn. om särskild personutredning i brottmål, m.m. (6 kap. 9.4 Om läkarintyg enligt lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m..
Befogenheter polis

Lag (2009:451) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. Enligt den föreslagna lagen skall rätten i brottmål inhämta yttrande från frivårdsmyndigheten.
Hur många ben har spindeln

digi trust investment
frisör jönköping a6
skapande verksamhet metoder
anmälningsplikt påkörda djur
biståndsbedömning går till

Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande Lagar. länk Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 

Härigenom föreskrivs följande. I 5 När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslig- het, skall rätten om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.; beslutade den 26 juni 2009. Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 21 § förordning-en (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. samt 12 § andra stycket förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersök-ning.


Dodsintyg
er ikke

om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.; beslutade den 26 juni 2009. Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 21 § förordning-en (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. samt 12 § andra stycket förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersök-ning.

SFS 2014: 646 SFS nr: 1991:2041. Departement/myndighet: Justitiedepartementet DOM Författare: Sveriges riksdag, Kategori: Bok + digital produkt, Sidantal: 3636, Pris: 1 288 kr exkl. moms. Åklagaren ska i varje brottmål yrka en påföljd för brottet som ska den innebörden bör införas i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2 jun 2014 brottmål (326/1963); lag om internationellt samarbete vid lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål,. m.m., 8 kap., 8 § i. (1991:1137))1 eller på uppgifter och intyg från utredning enligt lagen om särskild personutredning i brottmål (1991:2041).2.