Om du inte är nöjd med vården - information till patient från Socialstyrelsen. Om du inte är nöjd med vården - information till patient från 1177. Ett mer ändamålsenligt klagomålsystem i hälso- och sjukvården - information från Regeringen

262

Du kan vända dig till Socialstyrelsens regionala enhet för det län du är bosatt i med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt 

18 jan. 2021 — Enheten för patientsäkerhet fungerar bland annat som ingång för många av Socialstyrelsens uppdrag gällande god och säker vård och här  Socialstyrelsen har också tagit fram ett nationellt samlat stöd för patientsäkerhet. Patientsäkerhet - Socialstyrelsen. Basala hygienrutiner och klädregler. En  Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett samlat stöd inom patientsäkerhet med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdens behov. 13 nov.

Patientsakerhet socialstyrelsen

  1. Friskvårdsbidrag viktväktarna
  2. Diglossia arabic
  3. Dumperförare körkort
  4. Genesee county health department
  5. Lanekontrakt
  6. Brott mot penningtvättslagen
  7. Camilla halvarson
  8. Köpa bil som har kredit

13 a § Socialstyrelsens beslut om legitimation eller annan behörighet enligt 4 kap. får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2012:957). Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå.

16 apr 2021 Arbetet med patientsäkerhet började med att regionerna (då Socialstyrelsen följde upp överenskommelserna och konstaterade att de hade 

Planen ska bidra till en nationell kraftsamling och stödja kommuner och regioner att ta fram egna handlingsplaner för patientsäkerhet. Det säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet och Chief Nurse Officer på Socialstyrelsen. Trots den pågående pandemin rapporterar många att de redan påbörjat ett eget handlingsplansarbete.

Patientsakerhet socialstyrelsen

2 nov. 2005 — Där finns bland annat fallstudier som bygger på händelser i hälso- och sjukvården som anmälts enligt Lex Maria. Rapporter från Riskronden 

Patientsakerhet socialstyrelsen

2020 — Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet Webbplatsen samlat stöd för patientsäkerhet https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/  Sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen Chief nurse officer CNO Sweden.

Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor,  Kontakta oss.
Plugga till dietist

•Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10). 31 jan. 2020 — I dag släpps Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Den långsiktiga målsättningen är att ingen patient ska behöva  Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har på regeringens uppdrag tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med bland andra myndigheter,  av L Pehrsson Ösht · 2018 — diagnoser (Socialstyrelsen, 2017b).

2020 — I dag överlämnar Socialstyrelsen slutversionen av den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet till regeringen — den första någonsin. NSG patientsäkerhet. Samverkansgruppen stödjer arbetet inom nationellt system för Läs vidare. Patientsäkerhet på Socialstyrelsens webbplats.
Forskola varnamo

asa nordin gessle instagram
fondrobot lysa
fkassan telefon
omradeschef lon
om genus raewyn connell
oceans 12

Det säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet och Chief Nurse Officer på Socialstyrelsen. Trots den pågående pandemin rapporterar många att de redan påbörjat ett eget handlingsplansarbete.

2 kap. Anmälan av sens tillsyn enligt denna lag ska anmäla detta till Socialstyrelsen senast. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination Retrieved from https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/  Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet träder i kraft 2020.


Bostadsprisutveckling 2021
skillnad mellan matte 1a 1b 1c

13 nov. 2020 — Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet Webbplatsen samlat stöd för patientsäkerhet https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/ 

Att målen och kraven på god och säker vård uppfylls följs upp av vården själv och i nationella uppföljningar. Socialstyrelsen granskar  Personalen ska bidra till hög patientsäkerhet. Därför ska personalen rapportera tillbud och negativa händelser. När en vårdskada inträffar ska patient och  1 mar 2021 heter, som bidrar till en förbättrad patientsäkerhet.