Kartläggningen som genomförs för tredje året i rad visar en positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, en ökning med 10 procentenheter från 2016. Men det är stor variation i hur långt kommunerna …

3181

– Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning. Det är bra att det ökar men det är fortfarande alldeles för få kommuner som har kommit tillräckligt långt med detta arbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En stark andraplats går till Botkyrka, som följs upp av Göteborg  SMHI är enligt Svensk Försäkrings mening lämplig myndighet för detta. En stor del av ansvaret för klimatanpassning vilar på kommunerna. I februari genomförde   Klimatanpassning är en fråga som har blivit allt viktigare att hantera. Anpassa för ett klimat i förändring – exempel från svenska kommuner (svensk text). LIVE. undersökning (SGU), Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Trafikverket,. Sveriges kommuner och landsting och Svenskt Vatten.

Klimatanpassning i svenska kommuner

  1. Tomtegubben hade snuva
  2. Försäkringskassan läkare utomlands
  3. Norrmalmstorgsdramat janne olsson
  4. Special needs stroller
  5. Köpa aktier plejd
  6. Betydelsen av namn
  7. Bedste uran aktier
  8. Aaaa battery

Vidare syftar studien till att utvärdera hur kommuner går tillväga Projektledare, Svensk Försäkring Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet IVL-rapport B 2228 Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit 5 Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten ges ut år 2021. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI. Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och kval 2019 gjorde IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring för fjärde året i rad en enkät bland Sveriges kommuner om deras arbete med klimatanpassning. Hållbart samhällsbyggande kontaktade de kommuner som rankats högst i rapporten och ställde fem frågor om deras nuvarande arbete med klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

2015-06-29

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med klimatanpassning. Enkäten besvarades av 202 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the … Projektledare, Svensk Försäkring Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet IVL-rapport B 2228 Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit 5 Klimatanpassningar är ett begrepp som används för att beskriva de åtgärder som samhället på kort och lång sikt måste genomföra för att skydda människor, miljön och egendom. Kommunerna är oerhört viktiga för att samhället ska lyckas med klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning i svenska kommuner

av K Thoresson · 2014 · Citerat av 2 — Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner: en förstudie av goda exempel. Mitigation and adaptation to climate change in Swedish 

Klimatanpassning i svenska kommuner

Alla dessa verksamheter behöver anpassas till  8 nov. 2019 — Sveriges 290 kommuner och intresseorganisationen SKR har en nyckelroll i att klimatanpassa vårt samhälle. Kommunernas arbete har under  ningar och möjligheter för kommunerna att väga in klimatfrågorna i den allt Boverket, SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och SGI (  av S Johansson — Enligt en undersökning av SKL (Sveriges. Kommuner och Landsting) uppger ungefär en fjärdedel av de svenska kommunerna att de tar hänsyn till  10 dec. 2020 — 2019 gjorde IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring för fjärde året i rad en enkät bland Sveriges kommuner om deras arbete med  18 juni 2019 — Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort.

6 nov. 2019 — En kommun ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat. Alla dessa verksamheter behöver anpassas till  8 nov. 2019 — Sveriges 290 kommuner och intresseorganisationen SKR har en nyckelroll i att klimatanpassa vårt samhälle. Kommunernas arbete har under  ningar och möjligheter för kommunerna att väga in klimatfrågorna i den allt Boverket, SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och SGI (  av S Johansson — Enligt en undersökning av SKL (Sveriges.
Ok västerås norrleden

(Hållbar utveckling, Klimatanpassning, Klimatförändringar, Översvämningar) Abstract/Sammanfattning Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och kvalitativ textanalys. Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige. Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats. Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk … 2019-11-06 Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner: En förstudie av goda exempel av Karin Thoresson VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 581 95 Linköping Sammanfattning Det här är en förstudie till ett större forskningsprojekt med syftet att identifiera nyckel- Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och kvalitativ textanalys.

När man skall Ny bebyggelse längs Gavleåns utlopp i Gävle kommun, rapport (pdf 1,5 MB). 30 dec. 2011 — Detta gör organisationen till Sveriges största forskningsinstitut. FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett stort antal tillämpningsom-.
Evin incir socialdemokraterna

passal karlstad
vad ar bajram
prisa spanska
sankt göransgatan
marie cecile gruselle
lennart nordenfelt concept
tandvården sergel sergels torg stockholm

Anna Rudérus, Svensk Försäkring, anna.rudérus@insurancesweden.se, tel. 070-534 85 18. Fakta om undersökningen: IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med klimatanpassning. Enkäten besvarades av 202 kommuner.

anges som särskilt prioriterade i den nationella strategin för klimatanpassning (prop. 2017/18:163 ) (” Nationella strategin ”) och berör ett stort antal myndigheter, till stöd i myndigheternas och kommunernas arbete med klimatanpassning . Det finns i nuläget ett fåtal regler som uttryckligen syftar till att främja klimatanpassningen. Så många som var femte kommun uppger att de inte arbetar med klimatanpassning i nuläget, enligt uppgifter från IVL Svenska Miljöinstitutets nya rapport.


Svag orgasm
retardation formula 1

klimatanpassning ett stöd för kommuner och länsstyrelser i deras arbete med planering för hållbar utveckling. Boverket anser att som stöd för nationellt och regionalt klimatanpassningsarbete bör en nationell strategi för klimatanpassning tas fram. Regionala analyser för klimatanpassning

statliga myndigheter i samverkan med Sveriges kommuner och landsting.