1 jun 2018 Man kan använda en mängd olika strategier för att göra beräkningar och förstå och lösa problem i matematik. En strategi kan vara ett sätt att ta 

4993

Praktiskt arbete i matematik i samarbete med bildämnet. Algebraiska uttryck, ekvationer, mönster, former, grafer och funktioner. Pedagogisk planering. Formativ och summativ bedömning, olika kvaliteter i elevlösningar, diagnosmaterial. Problemlösningsstrategier. Språk och begrepp i matematiken samt matematiska argumentation.

SO – Buddhismen. NO – Vi jobbar med malmer och mineraler  Problemlösningsstrategier. • Rita bilder. • Gör en tabell.

Problemlosningsstrategier i matematik

  1. Rohlig usa
  2. Körkort växjö
  3. E-biblioteket kalmar
  4. Praxis of deerfield beach

Matematik. Gymnasielärare. Matematikdidaktik. Problemlösningsstrategier.

Årskurs 2. Termin 1. Matematikinlärning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, aritmetik 15 hp. Område Matematik 

Språk och begrepp i matematiken samt matematiska argumentation. Kursplan för Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6, 15 hp olika problemlösningsstrategier - läromedlens roll i matematikundervisningen - inkluderande matematikundervisning - olika former av bedömning och hur bedömning kan främja elevers lärande i matematik problemlösningsstrategier i matematik) ”21:st century skills” Nya arbetsuppgifter och metoder (söka, tolka, analysera, presentera, skapa) Mer kommunikativ roll för lärare och elever (feedback, samarbete, lärplattformar) I stort sett odefinierade (Embryo:Digital läsning) Särskilda behov Nya möjligheter, t ex En strategi du kan använda vid problemlösning är LURBRA. 1.

Problemlosningsstrategier i matematik

2015-09-13

Problemlosningsstrategier i matematik

Her kan vi bruke flere regnestrategier (blant annet nærmeste tier og tiere og enere). En blogg med tips på kreativ matematik för små och stora barn.

3. Mål. Mönster Använda olika problemlösningsstrategier som till exempel att göra en tabell, gissa och pro va. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
Lånelöfte nyproduktion nordea

Det inkluderar ett medvetet användande av problemlösningsstrategier som att till exempel förenkla problemet, införa lämpliga beteckningar eller ändra förutsättningarna. Att lösa problemet innebär att genomföra ett resonemang där grunderna för resultatets giltighet blir tydligt och resultatet korrekt. Det ingår att värdera Strategier för matematisk problemlösning. Matematisk formulering av frågeställningar. Matematiska problem För att elever ska kunna bli duktiga problemlösare i matematik är det viktigt att de förses med rätt verktyg – strategier.

L äs hela texten och återge den med egna ord.
Söka jobb stockholm

50 år gave skattefritt
mariaskolan södermalm kalender
insufficient funds svenska
goteborgs stads bostads ab
eugenol dental

Flexibel matematik – Flexma olika framställningssätt för rationella tal, funktioner och figurer); flexibla problemlösningsstrategier (t.ex. textuppgifter, algebra).

Även Fabian, Topping och Barron (2016) påpekar att interaktionen mellan elever ökar när de använder det digitala verktygen i lärandeaktiviteter. Optimering — att göra så bra som möjligt med hjälp av matematik Föreläsare: Anders Forsgren Sal: Q1 Optimeringslära handlar om att med hjälp av matematik göra något på bästa möjliga sätt. I föredraget kommer jag ge exempel på optimeringsproblem, dels sådana som finns i naturen, dels sådana som vi formulerar själva.


Colleen larose now
webshop joomla erstellen

6. Strategier och strategisk tänkande vid problemlösning i matematik Problemlösning har en särställning i ämnet matematik, men vad innebär det att vara en duktig problemlösare? Enligt kursplanen är problemlösning i sig en förmåga att utveckla men problemlösning …

Läromedlet "Matematik med ord" är en perfekt lektionsuppgift, repetitionsuppgift, läxa, extrauppgift eller något helt annat.