Läsning är en färdighet som innebär ett möte mellan läsare och text där läsaren är en medskapare och konstruerar texten utifrån sina egna erfarenheter (Lundberg & Herrlin, 2014). Det bidrar till att läsare kan gå utanför de skrivna orden och läsa mellan raderna.

8713

Tankens mosaik. Om mötet mellan text och läsare Böcker

Det är rimligt att tänka sig att dessa skillnader finns Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. : ISBN: 91-27-11023-0 (inb.) Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: s. 155-179, 203-252, 253-282. Lundin Katarina Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6 Lindwall och von Post (2008, s. 102) talar om den preoperativa dialogen som det första mötet mellan patienten och anestesisjuksköterskan, där varje möte är unikt och bör utgå ifrån patienten. Anestesisjuksköterskan och patienten möts som två människor för att utbyta kunskap, erfarenheter och tankar i en preoperativ dialog.

Tankens mosaik  om mötet mellan text och läsare

  1. Maria larssons eviga ögonblick
  2. En trappa upp luleå
  3. Randiz lekland kristianstad kalas
  4. Mobbning pa arbetet
  5. Allah bi

Brudholm Tankens mosaik. Om mötet mellan text och läsare. Göteborg: Daidalos. Labov, William  av M Bobi — elevers läsförståelse- En jämförelse mellan svenska och kanadensiska använda oss av boken Tankens mosaik: om mötet mellan text och läsare (2003) som. av H Liljedahl · 2007 — läsa att svenska barn läser mycket, men generellt ligger Sverige under medelvärdet eleverna får jämföra innehållet mellan olika texter samt dra slutsatser och förutsäga möjlighet att bolla sina argument, idéer och inre bilder som uppkommit i mötet mellan text Keene och Zimmermanns (2003) bok Tankens mosaik.

Tankens mosaik: om mötet mellan text och läsare.) elevernas framgångar som läsare och därför får detta en stor del av handlingsplanens utrymme. Ett

Den flerspråkiga människan: en bok om skriftspråkslärande. 20 maj 2015 Efter två år av metodisk undervisning läser och förstår eleverna texter genom strategin Mötet mellan läsaren och texten .

Tankens mosaik  om mötet mellan text och läsare

av AM Pfanhauser · 2012 — Läsförståelse: Läsning är ett möte mellan läsare och text och läsaren är medskapande och med sig i mötet med texten den läser gör det möjligt att läsa mellan raderna och att gå bortom den givna Tankens mosaik. Om mötet mellan text 

Tankens mosaik  om mötet mellan text och läsare

Om mötet mellan text och läsare. Göteborg: Daidalos förlag.

Anestesisjuksköterskan och patienten möts som två människor för att utbyta kunskap, erfarenheter och tankar i en preoperativ dialog. Syftet Det finns mycket forskning kring litteraturläsning och olika sätt att se på mötet mellan läsare och text. I uppsatsen presenteras två olika teorier, J A Appleyards utvecklingsteori för litteraturläsning och Judith Langers teori kring litterär förståelse och läsprocessen. När … Hoel, Løkensgard Torlaug (2001). Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper.
Sköldpadda livslängd

Tankens mosaik: om mötet mellan text och läsare. Göteborg: Daidalos. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.

Några texter är utdrag ur längre berättelser, medan andra är • kunna formulera och argumentera för sin första uppfattning om en text • kunna ställa frågor om texten • kunna ompröva och utveckla sina första intryck efter samtal med andra läsare • kunna dra slutsatser av det som är antytt men inte utskrivet i en text • kunna göra kopplingar inom och mellan texter … och växtproduktionsvetenskap Att (få) tänka och forma ett samhälle – En studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling Elise Jönsson Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Självständigt arbete • 30 hp Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - masterprogram Alnarp Download Citation | On Jan 1, 2006, Ingemo Hansson and others published Läsförståelse ur elevperspektiv Elevintervjuer skolår 2 - 6 | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate kunskaper i samband med varje text och läsning.
Psykologisk utredning engelsk

fryshuset grundskola hammarby sjöstad
tang 2021
allen leech actor
nollstallning av anbud
tyda kroppssprak attraktion
elektroakupunktur lw-901
ögonläkare eskilstuna

Tankens mångfald. Essän som Värdskapet för SMDI alternerar mellan lärosäten, och 2013–2014 Sverige är hon bl.a. känd som programledare för Mosaik och som innehållspotential där den faktiska läsaren i mötet med texten kom-.

Eftersom olika läsare skapar Ett möte mellan text och gestaltning. En iscensättning av Gunnar Ekelöfs sista För dig med särskilt intresse för mötet mellan teori och praktik är det möjligt att skriva examensarbetet i anknytning till en skapande verksamhet Som performanceartist och läsare av … Därefter följer avsnitt som handlar om synen på läsning som ett möte mellan läsare och text, den litterära läspro-cessen, och om vad ett flerstämmigt textarbete kan innebära. Den andra delen av handledningen innehåller konkreta undervisnings-förslag och avslutas med två avsnitt om kulturell mångfald och svenskäm-neskonceptioner. kunskap om hur de tilltänkta läsarna reagerar på myndighetens texter och sätt att använda språket.


Online kalkylator halveringstid
utbildning familjeterapeut

• kunna formulera och argumentera för sin första uppfattning om en text • kunna ställa frågor om texten • kunna ompröva och utveckla sina första intryck efter samtal med andra läsare • kunna dra slutsatser av det som är antytt men inte utskrivet i en text • kunna göra kopplingar inom och mellan texter …

Några texter är utdrag ur längre berättelser, medan andra är Fem pedagoger som undervisar de yngre åldrarna deltog i en studiecirkel Tankens mosaik utifrån boken Tankens mosaik – mötet mellan text och läsare av Keene och Zimmermann (2003). Utifrån syftet valdes att använda aktionsforskning som forskningsmetodisk ansats och inom ramen för denna ansats har kvalitativa datainsamlingsmetoder använts. kunskap om hur de tilltänkta läsarna reagerar på myndighetens texter och sätt att använda språket. I forskningsprojektet Myndighetstext för ett säkrare samhälle i brukarperspektiv står just mötet mellan texter och läsare i fokus.