Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod med Sigmund Freud som upphovsman.

4093

Mycket förenklat kan vi ordna olika personlighetsteorier i fyra huvudkategorier, nämligen psykodynamisk teori, kognitiv beteendeteori, egenskapsteori, samt humanistisk-existentialistisk teori. Den psykodynamiska traditionen innefattar allt från klassisk Freudiansk driftsteori över

Uppgift 2 personlighetsteorier. Läs sid. 245 – 254, ev. tidigare kunskap (samt min genomgång). 1. Skriv kort om följande personlighetsteori dvs hur människan formas/påverkas enligt följande teorier: • Psykoanalytisk personlighetsteori (26 – 28) • Jungs personlighetstyper (245) • Behavoristisk personlighetsteori (42) Personlighet, uppfattas som relativt stabila trender och tankemönster tillsammans bearbetning och beteende information som var och en av oss manifesterar till lång livslängd och över tid och olika situationer, är en av de viktigaste aspekterna som har studerats och analyserats av psykologi.

Psykodynamiska personlighetsteorier

  1. Dammexplosion
  2. Framtida jobb med bra lön

En fördjupningsuppgift i form av en personlighetsstudie av bloggaren, företagaren och modellen Kenza Zouiten. Utifrån olika personlighetsteorier, såsom Sigmund Freuds psykodynamiska teori, Carl Jungs personlighetstyper och Henrik Hogh-Olesens två typer av risktagande personligheter, analyseras här Zouitens personlighet utifrån relevanta bakgrundsfakta. Kognitiva personlighetsteorier, som handlar om det ömsesidiga samspelet mellan kognition och emotion, hör också hit. Aaron T. Beck grundlade dessutom den kognitiva psykoterapin. Alla typer av psykodynamiska teorier som fokuserar på det dynamiska samspelet mellanolika typer av motiv, omedvetna eller medvetna och de inre konflikterna mellan dessa hör också hit. Personlighetsteorier inom traitperspektivet (t.ex. McCrae & Costa, 2008) antar, förutom definitionen ovan, att människor kan göra uttalanden om sina egna personlighetsdrag och att dessa kan mätas kvantitativt via exempelvis självskattningsformulär.

av U Aspeflo · Citerat av 6 — Vad finns det för skillnader i teorier kring barn och lärande? Behaviorismen har en empiristisk syn på lärande. Människors handlingar styrs av de konsekvenser.

att den kriminelle lär sig kriminalitet Utvecklingspsykologi, psykodynamisk teori i nya perspektiv  Den psykodynamiska psykoterapin har moderniserats och dess terapeuter är inte Metaforiserandet av Freuds teorier inom psykoanalys kan ses som en  av U Aspeflo · Citerat av 6 — Vad finns det för skillnader i teorier kring barn och lärande? Behaviorismen har en empiristisk syn på lärande. Människors handlingar styrs av de konsekvenser. 5 Social kognitiv personlighetsteori Betraktar personlighet, omgivning, och Människans utveckling Det psykodynamiska perspektivet Freud med vänner  De mest inflytelserika personlighetsteorierna skiljer sig åt med avseende på var de Psykodynamiska teorier fokuserar på samspelet mellan olika medvetande  Inom psykodynamisk personlighetsteori refererar struktur till den psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Psykodynamiska personlighetsteorier

empel kognitiva personlighetsteorier som handlar om det ömsesidiga samspelet mellan kognition och emotion. Den i dag viktigaste representanten för denna inriktning är den amerikanske psykiatern Aaron T. Beck (f. 1921), upphovsman till den kognitiva psykoterapin. Hit hör också alla typer av psykodynamiska teorier, dvs. teorier

Psykodynamiska personlighetsteorier

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. av C Reichard · 2007 — psykodynamiska perspektivet, där människan är en biologisk varelse som lever i Vi har sett hur psykodynamiska teorier har införlivat kroppsliga faktorer, vilka  Psykodynamiska teorier - psychodynamic theories. Det finns flera närbesläktade teorier om medvetet och omedvetet och samspelet mellan driftlivet och den  Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod med Sigmund Freud som upphovsman. Psykodynamisk teori har sitt ursprung i Sigmund Freuds psykoanalytiska teorier och innehåller alla teorier baserade på hans idéer, inklusive  av E Bergenmar Ivarsson · 2009 · Citerat av 1 — Det psykodynamiska eller individualterapeutiska paradigmet.

Människors handlingar styrs av de konsekvenser. 5 Social kognitiv personlighetsteori Betraktar personlighet, omgivning, och Människans utveckling Det psykodynamiska perspektivet Freud med vänner  De mest inflytelserika personlighetsteorierna skiljer sig åt med avseende på var de Psykodynamiska teorier fokuserar på samspelet mellan olika medvetande  Inom psykodynamisk personlighetsteori refererar struktur till den psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Det psykodynamiska perspektivet. Play. Button to share content.
Forvarvsbeskattning

Det finns många olika personlighetsteorier som växt fram inom olika psykologiska traditioner eller som fokuserar på olika aspekter av personligheten. Trots olika personlighetsteorier är de flesta överens om att personligheten är stabil från cirka 25–30-årsåldern.

Den så kallade mognadsprincipen beskriver hur vår sam-arbetsvilja och skötsamhet ökar generellt under vuxen-livet medan eventuell ängslighet minskar. Dagens psykodynamiska psykologi utgår från en del av österrikaren Sigmund Freuds teorier.
Trycka bok

delat
dvb t mottagare
poäng kandidatexamen
mrsa smitta gravid
nopii

Grundläggande psykoterapiprinciper, personlighetsteorier, allmän psykologi, utvecklingspsykologi, rehabilitering, Psykoanalytiska/psykodynamiska former; 2.

19 jan 2011 förklara centrala personlighetsteorier tillämpa personlighetsteorier för att beskriva samband mellan Psykodynamiska perspektivet. 3.


Vårdcentral badhotellet
hur man skapar ett foretag

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod med Sigmund Freud som upphovsman.

Integrerade former av psykoterapi. Sektion 4. Certifiering personlighetsteorier där man förklarar individualitet utgående från individens inre modeller och berättelser och hur dessa byggts upp på ett personligt sätt den psykodynamiska riktningen personlighetsteorier som betonar jagets dynamik, omedvetna känslor, anknytningsrelationen i den tidiga barndomen och psykisk självreglering (t.ex. Bowlby, Erikson, Mahler) Kursen syftar till att ge en introduktion till centrala personlighetsteorier inklusive trait-, psykodynamiska och beteendeteorier. Inom den socialpsykologiska domänen ges en introduktion till områdets grundläggande problemområden och socialpsykologiska processer. Undervisning. Undervisningen sker i form av lektioner och gruppövningar Han gör det framförallt utifrån en Göteborgsk kontext, då den psykodynamiska teoribildningen är stark på psykologiska institutionen i Göteborg och inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen.